70000 Euro pentru medici, agroturism si alte activitati nonagricole

70000 Euro pentru medici, agroturism si alte activitati nonagricole

macheta finantare europeana medici(PNDR Sub-masura 6.2. Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale) 

Medicii, medicii veterinari, agricultorii care vor sa investeasca in agroturism sau servicii de agrement si alimentatie publica, sau in alte activitati nonagricole vor putea cere finantare europeana in perioada februarie – martie. Obiectiv:  se va acorda sprijin pentru facilitarea diversificarii prin infiintarea si dezvoltarea de microintreprinderi si intreprinderi mici in sectorul non-agricol din zonele rurale, in vederea unei dezvoltari economice durabile, crearii de locuri de munca si reducerii saraciei in spatiul rural.

Tipul sprijinului: Sprijinul va fi acordat sub forma de suma forfetara pentru finantarea de noi activitati nonagricole in mediul rural pe baza unui plan de afaceri. Sprijinul public nerambursabil se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani.

Beneficiari:

  • fermieri sau membrii unei gospodarii agricole din spatiul rural, care isi diversifica activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data;
  • micro-intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural, care isi propun activitati non-agricole. Sprijinul poate fi acordat intreprinderilor care sunt infiintate in anul depunerii aplicatiei de finantare (start-up) pentru desfasurare de activitati nonagricole, precum si intreprinderilor existente care activeaza exclusiv in domeniul agricol si care vor desfasura activitati non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat pana la data aplicarii pentru sprijin.

Cheltuieli neeligibile: cheltuielile cu achizitionarea de utilaje si echipamente agricole aferente activitatii de prestare de servicii agricole, precum si producerea si comercializarea produselor din Anexa I a Reg UE 1308/2013.

Sume si rate de sprijin aplicabile

Sprijin public nerambursabil care se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani.

Cuantumul sprijinului este de:

  • 70.000 Euro/proiect in cazul activitatilor productive, servicii medicale, sanitar-veterinare, servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement si alimentatie publica;
  • 50.000 Euro/proiect in cazul altor activitati.

Sprijinul pentru infiintarea de activitati nonagricole in zone rurale va fi acordat sub forma de prima in doua transe astfel:

  • 70% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finantare;
  • 30% din cuantumul sprijinului in maximum trei ani de la primirea deciziei de finantare.

IMPORTANT: pentru consultanta completa, realizarea proiectului si intocmirea dosarului de finantare sunati la: 0740062402 sau scrieti la E-mail: consultanta 2015@yahoo.ro