ALDE vrea alocația copiilor de minim 200 ron

ALDE vrea alocația copiilor de minim 200 ron

0 431

Un proiect legislativ, de modificare a Legii 61/1993, depus la Biroul Permanent al Camerei Deputaților, prevede majorarea alocațiilor pentru copii la minim 200 ron. Proiectul a fost înaintat Parlamentului la 4 noiembrie anul acesta și este inițiat de către deputații ALDE Liliana Mincă și Ștefan Petru Dalca, ambii candidați pe Botoșani pentru Parlament.

Potrivit modificărilor propuse, cuantumul alocației de stat pentru copii se va stabili în raport cu indicatorul social de referință (ISR). Astfel, pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani, sau de până la 3 ani în cazul copiilor cu dizabilități, alocația va trebui să fie de 1,4 ISR, adică de 700 ron.  Pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii cu dizabilități, alocația ar trebui să fie de 1,8 ISR, adică de 900 de ron,  iar pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copiilor cu dizabilități, conform Legii 448?2006 privind protecția și promovarea drepturilor copiilor cu handicap, alocația ar trebui să fie de 2,4 ISR, adică 1200,00 ron. ”Nivelul alocației de stat pentru copii, actualizat în iunie 2015, nu reprezintă nici pe departe nevoile de asigurare a unei susțineri financiare a costurilor de creștere și îngrijire a unui copil. Se știe că, prin alocarea unor sume corespunzătoare alocației de stat pentru copii, se poate reduce sărăcia în rândul copiilor”, a precizat deputatul ALDE de Botoșani, Liliana Mincă. Potrivit expunerii de motive la proiectul 14915247_1149323058490967_6751593782444764732_nlegislativ, 8% dintre minorii din România trăiesc la nivelul de sărăcie severă, având drept consecințe abandonul școlar.  În același timp, potrivit studiilor UNICEF, în România, 72%-78% dintre copii suferă de privare materială severă.

Dacă toți parlamentarii țării vor înțelege să spijine acest demers legislativ, efectele acestei propuneri vor fi simțite de peste 3,6 milioane de copii.

Propunerea legislativă mai este motivată și de costul ridicat al rechizitelor, hainelor pentru copii, sau al oricăror produse necesare creșterii și îngrijirii copiilor.

Mai trebuie să precizăm că preocuparea deputatei Mincă pentru majorarea alocației de stat pentru copii este mai veche, cel puțin din 2012 când a fost aleasă deputat. Deputatul de Botoșani nu a abandonat niciodată acest proiect și vrea cu orice chip ca acest proiect, odată aprobat de cele două camere ale Parlamentului sădscn6160 fie marea sa operă politică spre bucuria milioanelor de familii din Botoșani și din România care au copii și știu câte sacrificii trebuie făcute pentru asigurarea strictului necesar copiilor, viitorului acestei țări.

ALDE vrea alocația copiilor de minim 200 ron