ANCHETĂ Hora nelegiuirilor între Consiliul Județean Botoșani și Nova Apaserv

ANCHETĂ Hora nelegiuirilor între Consiliul Județean Botoșani și Nova Apaserv

  • Nova”O bombă” lansată în decembrie 2013 la Consiliul Județean Botoșani, de către Curtea de Conturi, zace încă nedezamorsată. * Pe tarlaua ”găurilor negre” de la Nova Apaserv câinii latră, caravana trece. * Zeci de mii de roni plătiți nelegal ”ștabilor” de la firma aflată în subordinea CJ Botoșani. * Cum a aprobat Consiliul Județean diminuarea veniturilor cuvenite bugetului județean. * La aceeași firmă, girată de CJ Botoșani, Curtea de Conturi, la începutul acestui an, a demonstrat cum contabilitatea este ”varză” iar evidența contabilă se ține potrivit cu buletinul meteo, adică pe bază de probabilități. * Cei responsabili de acest dezmăț financiar riscă închisoarea de la 6 luni la 3 ani. Dacă documentele Curții de Conturi s-ar și aplica. * La 2 luni după expirarea termenelor de intrare în legalitate, consilierului județean Dorin Ciuștea, pe rețeaua de apă și canalizare nu se aude niciun zăngănit de cătușe sau foșnet verde de recuperare a pagubelor aduse bugetului

După două luni de ”audit al performanței” la Nova Apaserv SA Botoșani, documentele elaborate de către Curtea de Conturi – Camera de Conturi Botoșani ar fi trebuit să le aprindă călcâiele și să le pună în coloană de marș neuronii mai marilor județului și ai firmei în cauză. Nu s-a întâmplat așa nici la aproape jumătate de ani de la verificarea instituției financiare amintite,  iar cei vizați stau liniștiți, în continuare, în rețeaua răsfățului pe bani publici. Pe timpul auditului, conducerea executivă a entității auditate a fost asigurată de Florin Țurcanu – președinte al Consiliului Județean Botoșani și de către cei doi subalterni ai săi, Gheorghe Sorescu și Paul Pavăl, în perioada 01.10.2013 – 05.12.2013.

Vistierie cu canea pentru șefime

În Procesul Verbal de Constatare nr. 21014/05.12.2013, Curtea de Conturi începe pomelnicul nelegiuirilor constatate, consemnând că ”reprezentantul Consiliului Județean Botoșani în AGA de la Nova Apaserv SA nu a respectat HCJ nr. 78/27.05.2010, în sensul că a propus și a votat în AGA ca remunerația lunară pentru directorul general să cuprindă și sporurile conform prevederilor legale” și, printr-o hotărâre din 2010, ”a fost stabilită o îndemnizație lunară de 5.867 lei, la care se adaugă sporurile legale, contrar prevederilor art1`1 (1) lit b) din OUG nr. 79/2008”. Valoarea operațiunilor constatate ca abateri a fost cifrată la 49.907 lei, din care 10.464 lei reprezintă contribuțiile angajatorului aferente îndemnizației plătite nelegal directorului general, iar 37.641 lei reprezintă îndemnizația plătită directorului general peste cuantumul legal datorat. De asemenea, s-a descoperit o pagubă de 1.408 lei reprezentând ”îndemnizații plătite peste cuantumul legal datorat membrilor Consiliului de Administrație pentru perioada octombrie 2010 – iulie 2011, precum și 394 lei contribuțiile angajatorului aferemte îndemnizațiilor CA plătite peste cuantumul legal”. Consecința acestor abateri a fost majorarea nelegală a cheltuielilor Nova Apaserv SA și diminuarea veniturilor cuvenite bugetului județean.

Contabilitate după sistemul ”varză de Bruxelles”

Prin Decizia nr. 13/ 29 ianuarie 2014 a Curții de Conturi, s-a constatat că ”înregistrările contabile sunt neconforme cu reglementările contabile apliicabile și au determinat supraevaluarea rezultatului financiar și a capitalurilor proprii ale societății din subordinea CJ Botoșani. Astfel, potrivit documentului, dobânzile în sumă de 1.432.687 lei, aferentă fondurilor nerambursabile transferate de Uniunea Europeană în cadrul Programului ISPA, au fost înregistrate  în contabilitate la 30.12.2011 ca venituri din activitatea financiară proprie. Corect ar fi fost ca suma în discuție să fie înregistrată ca subvenție pentru investiții. Manevra, sau eroarea contabilă a determinat supraevaluarea rezultatului financiar și a capitalurilor proprii. Același rezultat a fost determinat de obligațiile fiscale în sumă de 527.834 lei stabilite de organele fiscale la începutul anului 2012, obligații fiscale care nu au fost înregistrate ca atare, ci au fost înregistrate într-un cont contabil în afara bilanțului. În același timp, lucrând cu măsuri diferite în contabilitate, obligații fiscale în cuantum de 1.041.091 lei stabilite prin Decizia de impunere 86807/30.08.2012 au fost înregistrate astfel: 581.244 lei ca obligații de plată și cheltuieli aferente exercițiului financiar, iar 459.845 lei ca datorii contingente, nerecunoscute în bilanț. Situația creată a determinat subevaluarea obligațiilor fiscale de plată și supraevaluarea rezultatului financiar la finele anului 2012.

Evidență contabilă ruginită. Banii pentru reparațiile sistemului de apă folosiți la refacerea străzilor

Același document incriminatoriu stipulează negru pe alb că nu a fost creată o bază de date în format electronic, structurată pe domenii, care să conțină informații cu privire la reparațiile realizate la sistemul de alimentare cu apă și canalizare, contrar prevederilor Ordinului ANRSPGC 88/2007. De asemenea, s-a constatat că nu au fost realizate lucrările de reparații la nivelul prevăzut de bugetele de venituri și cheltuieli aprobate. Astfel, au fost realizate lucrări în proporție de doar 33% în 2011 și de doar 46% în 2012. În documentul Curții de Conturi apare și supapa fondurilor destinate reabilitărilor rețelei de apă: ”resursele prevăzute în buget pentru reparații și întreținere au fost utilizate în 2011 – 2012, în proporție de 65% – 70%, pentru realizarea lucrărilor de refacere a străzilor”. Cât privește documentele justificative privind realitatea lucrărilor de refacere a sistemului carosabil și a trotuarelor, în unele situații deși unitatea a plătit, s-a depistat inexistența documentelor prin care s-a estimat lucrările necesare de efectuat, precum și alte asemenea documente. Și ca sarabanda ilegalităților să fie completă, recepția lucrărilor a fost făcută lunar și nu la terminarea lucrărilor, fără o detaliere a cantităților de materiale pe străzi. Pentru luna noiembrie 2012, societatea nu deține avizele Primăriei Municipiului Botoșani pentru execuția unor lucrări de refacere străzi, lucrări care au fost plătite. Și, colac peste pupăză, se precizează în decizia amintită că ”lucrările de refacere a sistemului carosabil pe 10 străzi, plătite de societate, sunt nereale deoarece nu s-au identificat documente privind execuția unor lucrări de reparații la rețelele de apă sau canalizare, care să fi determinat refacerea sistemului carosabil”. Nelegiuirile constatate sunt multe, ajungându-se până la descoperirea unor lucrări în valoare de 20.391 lei care nu au fost executate dar s-au plătit nejustificat.

”Veni, vidi… valea”

Pentru toate gafele descoperite, Curtea de Conturi a stabilit termene de circa 2-3 luni pentru intrarea în legalitate, respectiv până la 31.03.2014. Nepunerea în practică a măsurilor trasate de instituția auditoare constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, potrivit prevederilor art. 64 din Legea 94/1992.

Cu toate acestea, atât în Consiliul Județean Botoșani cât și la Nova Apaserv este liniște și pace. Se pare că, cel puțin în acest caz, rolul Curții de Conturi a fost unul singur și simplu, potrivit dictonului nescris dar aplicat adesea: ”Veni, vidi… valea”.