Avocat online Procedura ordonantei de plata pentru recuperare datorii

Avocat online Procedura ordonantei de plata pentru recuperare datorii

avocat coltuc mariusProcedura ordonantei de plata

Procedura ordonantei de plata este o alta procedura speciala, derogatorie de la dreptul comun si este reglementata de noul Cod de procedura civila in art. 1013-1024.  Aceasta procedura speciala se aplica creantelor certe, lichide si exigibile constand in obligatii de plata a unor sume de bani care rezulta dintr-un contract civil, inclusiv din cele incheiate intre un profesionist si o autoritate contractanta sau intre profesionisti si consumatori, constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege

Conditii

Spre deosebire de procedura pentru cererile de valoare redusa, ordonanta de plata specifica clar ca priveste doar creantele, acestea trebuie sa rezulte dintr-un contract, inscris, statut, regulament etc., si bineinteles, introduce conditia caracterului cert, exigibil si lichid al acestora.

Somarea debitorului

Somarea debitorului constituie o ultima incercare din partea creditorului de a-si recupera creanta evitand un proces. Somatia se comunica prin executor judecatoresc sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat.

Debitorul este somat sa achite debitul in termen de 15 zile de la primirea somatiei, in caz contrar creditorul fiind indreptatit sa introduca cererea pentru ordonanta de plata.

Termen

Termenul de introducere a actiunii este tot de 3 ani.

Competenta

Competenta se determina atat dupa calitatea partilor, sediu/domiciliu, cat si dupa valoarea obiectului cererii.

Timbrare

Taxa judiciara de timbru este fixa, avand o valoare de 150 lei.

Procedura de judecata

Obligatoriu, la cerere se anexeaza pe langa inscrisurile doveditoare ale sustinerilor creditorului si dovada comunicarii somatiei catre debitor.

Intampinarea

In ce priveste intampinarea e foarte important de retinut ca intampinarea se poate depune cu cel putin 3 zile inainte de prima zi de judecata, dar nedepunerea sa poate fi considerata de instanta ca o recunoastere a pretentiilor creditorului. Totodata, doar prin intampinare poate contesta debitorul creanta, propune probe si invoca exceptii.

Aceste aspecte sunt utile de stiut si de catre creditor care in cazul in care debitorul nu va depune intampinare, poate solicita instantei sa numai accepte probele sau exceptiile ulterioare invocate de debitor.

 

Probele

Probele in materia ordonantei de plata, nu sunt doar inscrisurile, partile putand sa dea explicatii sau lamuriri instantei cu privire la sustinerile lor, acestea fiind singurele probe admisibile.

In situatia in care se considera ca trebuie administrate si ar putea fi admise si alte probe in afara de inscrisuri si explicatii ale partilor, cererea va fi respinsa, iar reclamantul are la indemana procedura de drept comun pentru a-si valorifica pretentiile.

Termen de solutionare

Termenul de solutionare al cererii intemeiate pe aceasta procedura nu poate depasi 45 de zile, neintrand in calculul termenului perioada necesara pentru comunicarea actelor de procedura si intarzierea cauzata de creditor, inclusiv ca urmare a modificarii sau completarii cererii.

Solutiile instantei

Instanta poate respinge cererea creditorului sau o poate admite, caz in care emite ordonanta de plata. Este  posibila si emiterea unei ordonante de plata partiale, doar pentru o parte din creanta.

In  situatia emiterii ordonantei de plata termenul in care debitorul este somat sa-si indeplineasca obligatia de plata nu va fi mai mic de 10 zile, dar nici mai mare de 30 zile, decat

daca partile convin pentru un alt termen.

Ordonanta se va inmana partii prezente sau se va comunica fiecarei parti de indata, potrivit legii.

Caile de atac

Calea de atac impotriva ordonantei de plata este cererea in anulare si se poate exercita in termen de 10 zile de la comunicare atat de catre debitor, cat si de creditor.

Cererea in anulare nu suspenda executarea, ordonanta de plata fiind titlu executoriu. Cererea in anulare se solutioneaza de catre instanta care a pronuntat ordonanta de plata, in complet format din 2 judecatori.

Se timbreaza cu jumatate din taxa de timbru prevazuta pentru actiunea principala, respectiv 75 lei. In situatia promovarii unei cereri in anulare, instanta o poate respinge sau admite, iar hotararea instantei este definitiva.

 

Cabinet de avocat Coltuc

www.coltuc.ro

av.COLTUC MARIUS

0745150894