Conflict de interese penal ascuns în Primăria Gorbănești

Conflict de interese penal ascuns în Primăria Gorbănești

0 908

Consilierul local din Gorbănești descoperit de Columbo (ziar tipărit) că a fost incompatibil timp de 2 ani în mandatul anterior a sărit acum în șteoalna faptelor penale. Un document obținut de Columbo arată clar că Ioan Grădinariu, actualmente consilier local la Gorbănești, se face vinovat de conflict de interese penal, faptă prevăzută și sancționată de către Legea 161/2003 dar și de către art. 301 din Codul Penal al României.

În luna martie 2014, în calitate de consilier local și președinte al unei comisii locale din cadrul Consiliului Local Gorbănești, Ioan Grădinariu a semnat un document prin care aprobă prelungirea cu 2 ani a contractului de concesiune dintre Primăria Gorbănești și Cooperativa Zoovet Socrujeni la care încă era vicepreședinte.

Potrivit datelor furnizate de ORC la 14 martie anul acesta, cu privire la cooperativa Zoovet, ultima înscriere de mențiuni în ORC a fost la 15 aprilie 2014, când s-a modificat structura cooperativei, în sensul că au mai fost primiți câțiva membri asociați. Adică, abia la acea dată consilierul local Grădinariu a fost revocat din funcția avută la cooperativă.  Chiar dacă el pomenește despre o demisie care nu a fost înregistrată la ORC 2 ani.

Documentul obținut de Columbo va fi mană cerească în mâinile autorităților statului abilitate să constate și Gradinaru Gorbanesti conflict interesesă sancționeze incompatibilitățile aleșilor locali sau conflictele de interese. Iată ce spune art. 75, lit. a), lit. b) și f)  din Legea nr. 393/2004:  „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: […] a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv, b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia, […] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte”;

De asemenea, art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, spune că  „Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obţinut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soţul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Pentru o faptă similară, de curând, primarul din Leorda a fost dat de către ANI pe mâna procurorilor.

Conflict de interese penal ascuns în Primăria Gorbănești