De la glorie la apocalipsă economică, 150 de ani de tranzit

De la glorie la apocalipsă economică, 150 de ani de tranzit

  • Cea mai celebră fabrică de lumânări, din Europa, a existat la Botoșani *  Puțini botoșăneni mai știu că județul Botoșani a avut o fabrică de bere și una de cerneală un secol și jumătate în urmă * De asemenea, la Botoșani a existat prima fabrică românească de reparat mașini agricole precum și celebra fabrică de jucării Teddy * Lista  întreprinderilor construite de proletari și distruse după falsa revoluție din 89

În acest material am structurat pe cât mi-au permis sursele evoluția, sau mai bine spus involuția, economiei județului Botoșani în ultimii 150 de ani. Analiza, redată succint, fără prea multe comentarii personale, se dorește a fi un material spre luarea aminte a guvernanților, politicienilor, a tutror factorilor de decizie cu privire la soarta economiei județului și a țării. Situația din Botoșani, prezentată pe secțiuni, în cele ce urmează, este valabilă, din păcate, la nivel național. Evident, completări, corecturi, sugestii, propuneri, sunt binevenite pe adresa redacției.

Lista întreprinderilor din județul Botoșani distruse sau vândute pe comisioane ”înalte” și transformate în fier vechi sau fantome industriale:

Intreprinderea de șuruburi

Intreprinderea de aparataj electronic de joasă tensiune ” Electrocontact”

Intreprinderea de utilaje și piese de schimb

Intreprinderea de prelucrare a lemnului

Intreprinderea textilă “Moldova”

Intreprinderea de confecții Dorohoi

Intreprinderea de confecții Botosani

Intreprinderea de sticlărie și porțelan Dorohoi

Intreprinderea de exploatare minieră Miorcani

Intreprinderea mecanică a agriculturii și industriei alimentare

Intreprinderea pentru producerea nutrețurilor combinate Leorda

Intreprinderea viei și vinului

Intreprinderea de industrializarea cărnii

Intreprinderea de industrializare a laptelui

Intreprinderea pentru industrializarea sfeclei de zahăr Bucecea

Intreprinderea piscicolă

Intreprinderea de morărit și panificație

Fabrica de bere și cea de cerneală și cel mai celebru lumânărar din Europa au fost la Botoșani

De altfel, primele fabrici înfiinţate în oraş au fost Fabrica de bere , Hascal Berariu (1865), Fabrica de cvas şi cerneală şi Fabrica de confecţii, bonetărie şi tricouri (1896). După 1900, li se alătură Fabrica de mobilă Leon Schvartz şi Fabrica de lumânări „lacovloff” – cea mai mare de acest fel din răsăritul Europei.

Industria ușoară a căpătat dimensiuni ulterior, reprezentată în Botoșani prin fabrica „Floridas”, înființată în 1907, în care lucrau 120 de muncitoare și care confecționa cămăși, și „Prima fabrică de ciorapi și ghete”, înființată în 1904 la Botoșani, în care lucrau 50 de muncitori. În 1890 ia ființă „Prima fabrică română de reparat mașini agricole și de fontă”, proprietar L. Halmoc, având 21 de muncitori. În 1893 ia ființă atelierul mecanic F. Blaha, în care lucrau 18 muncitori. După Primul Război Mondial se mai înființează la Botoșani fabrica „Hercules”, având ca obiect de activitate producția de lenjerie, fabrica „Aurora” (1923), care producea panglici de mătase și bumbac, fabrica de jucării „Teddy”. La 1 octombrie 1948 se înființează la Botoșani Întreprinderea mecanică pentru agricultură și industrie alimentară (actuala FORMA SA), în 1949 ia ființă Întreprinderea textilă „Moldova”, iar în același an ia ființă Întreprinderea de confecții Botoșani. În 1965 intră în funcțiune fabrica de pâine aparținând Întreprinderii de morărit și panificație; în 1972 intră în funcțiune Întreprinderea de utilaje și piese de schimb pentru industria ușoară (I. U. P. S.); în 1976 Întreprinderea de șuruburi; în 1975 Întreprinderea „Electrocontact”; în 1977 Fabrica de izolatori electrici din sticlă, fiind prima unitate de acest gen din țară; tot în 1977 Întreprinderea de prelucrare a lemnului Botoșani; în 1980 Întreprinderea de articole tehnice din cauciuc și Filatura de fire din melană din Botoșani.

Epoca de glorie a industriei botoșănene

În primele decenii ale perioadei socialiste (1948-1968) industria şi-a reorganizat, mai întâi, ramurile vechi – tradiţionale (textilă, confecţii, alimentară), acestea dispunând şi de unele materii prime pe plan regional, dar şi de forţă de muncă suficientă, ca potenţial (cantitativ şi calitativ).

Astfel, s-au constituit: Uzinele textile „Moldova” (1949-1950), Fabrica de confecţii (1949-1950), Întreprinderea de maşini agricole şi industrie alimentară (IMAIA, 1949-1950), Întreprinderea de morărit şi panificaţie (cuprinzând moara, existentă din 1910 şi Fabrica de pâine, din 1965), Întreprinderea de colectare şi industrializare a laptelui (cu Fabrica unt din 1965), Întreprinderea de industrie locală „Flamura Roşie” şi Cooperativele: „Înfrăţirea”, „Progresul” şi „Confecţia”.

În anul 1968, municipiul Botoşani a devenit reşedinţă de judeţ, dar întreg judeţul a intrat în categoria zonelor subdezvoltate. În acest context politic favorabil, s-a demarat, dezvoltarea industriei într-un ritm alert, forţându-se implantarea unor unităţi de talie mijlocie şi mare, care să poată prelua un însemnat volum de forţă de muncă disponibilizat din agricultura cooperativizată. Astfel, au intrat succesiv în producţie, prin reorganizare sau nou-construite: Întreprinderea de industrializare a cărnii (1968-1980), închisă în prezent; Întreprinderea de vinificaţie şi produse spirtoase (1971); Întreprinderea de utilaje şi piese de schimb (1972-1977), azi SC.MECANEX S.A.; Fabrica de nutreţuri combinate (1975), azi, închisă; Electrocontact (1975-1979), azi SC.ELECTROCONTACT S.A.; Întreprinderea de izolatori electrici din sticlă (1977), devenită  SC.ALCOOR S.A., azi lichidată strategic – SC ALCOR S.A. (100 salariaţi) – fosta ÎNTREPRINDERE DE IZOLATORI ELECTRICI DIN STICLĂ. La înfiinţarea ei (1977) era singura unitate de acest profil din ţară, fabricând izolatori electrici din sticlă (în care ponderea sticlei era de 90% din valoarea produsului finit); Întreprinderea mecanică (1976), azi SC.MECANICA S.A.; Întreprinderea de prelucrare a lemnului (1977-1980), azi închisă; Fabrica de articole tehnice din cauciuc (1978-1980), devenită  SC.ARCA S.A., azi închisă; Filatura de fire şi fibre de melană (1978-1980), devenită  SC.FIRMELBO S.A., azi Rolana; Integrata de in (1979-1980), azi închisă; Fabrica de caşcaval (1982).

Începutul sfârșitului sau drumul spre dezastru

În anul 1989, în municipiul Botoşani, funcţionau 24 de întreprinderi industriale, din care: 19 republicane, una a industriei locale şi trei cooperative. Numărul total de salariaţi din industrie a ajuns la 34356.

În perioada 1991-2002 s-au constituit peste 20 de societăţi de confecţii, unele pe acţiuni (S.A.) altele S.R.L. Societatea cea mai importantă este S.C.SERCOMF S.A., înfiinţată în anul 1993 cu capital canadian şi deservită de 1780 de salariaţi. Întreaga producţie (pantaloni de bărbaţi şi femei se exportă în Germania). În spaţiul vechii Întreprinderi de confecţii (desfiinţată) în anii 1991-2000 s-au constituit alte 3 noi societăţi comerciale pe acţiuni: RAPSODIA CONF (1090 salariaţi), RAPSODIA MOD (140 salariaţi) şi RAPSODIA PLUS (79 salariaţi) care sunt specializate în confecţii pentru bărbaţi şi femei (pantaloni şi sacouri). Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjerie de corp) se realizează şi în alte societăţi, pe care le prezentăm în ordinea descrescătoare a cifrelor de afaceri, a profitului brut şi a numărului de salariaţi: GT COMPANY SRL (463 salariaţi), GRIGIOVERDE COMPANY SRL (653 salariaţi), GHEEA.S SRL (287 salariaţi), SUMMER CONF SRL (452 salariaţi) – ca unităţi mai mari şi SOCIETATEA COOPERATISTĂ PE ACŢIUNI CONFECŢIA, MARIO CONF SRL, NEW FASHION SRL, AMIRAGE SRL, CO-MI SRL, BIG CONF SRL – ca unităţi mijlocii şi SALITEX SRL şi VAD SRL – ca unităţi mici.