Incredibil: statul român vrea ca Brâncuși să vină din mormânt pentru a-și...

Incredibil: statul român vrea ca Brâncuși să vină din mormânt pentru a-și repara casa și a redobândi cetățenia română

Carte identitate BrancusiFOTO DOCUMENTE EXCLUSIV: buletinul lui Brâncuși, proces verbal prin care oameni de cultură celebri ai României s-au lepădat de Brâncuși.

Este incredibil ce monstruozități de gândire pot emite funcționarii statului român ajunși precum lipitorile și căpușele în funcții importante prin diverse instituții cu denumiri academice. Este aproape greu de crezut că o instituție precum Autoritatea Națională pentru Cetățenie a cerut ca marele Constantin Brâncuși să vină din mormânt pentru a cere personal reacordarea cetățeniei române, rătăcită pe undeva, în 1952, când a ales să devină cetățean francez. 

Părintele sculpturii moderne, Constantin Brâncuși a devenit un simbol universal, a fost numit, pe bună dreptate,  Titanul din Hobița, dar instituțiile statului român încă nu i-au recunoscut calitatea de cetățean român. În pofida unor demersuri oficiale de repunere în drepturi a artistului, instituțiile statului au comis monumentala gafă de a solicita oficial ca cererea de acordare a cetățeniei române să fie depusă personal de către Constantin Brâncuși. Pentru acuratețea informației, precizez că această pretenție a unei instituții a statului român a fost emisă în 2013 și nu cu aproape un secol în urmă.

Brancusi documentBrancusi document1   Constantin Brâncuși nu a pierdut și nu a renunțat nicio clipă la calitatea de cetățean al României, chiar dacă statul român nu a făcut nimic în acest sens. Această problemă, care ține de istoria conștiinței contemporane, a fost semnalată de către domnul Laurian Stănchescu, membru titular al Uniunii Scriitorilor din România, care este și inițiatorul demersurilor de repatriere a osemintelor lui Constantin Brâncuși și a recunoașterii cetățeniei române a marelui artist.

Reamintim că titanul de la Hobița a devenit cetățean francez în 1952, dar a continuat să gândească, să simtă și să sculpteze românește.  În acest context, este inadmisibil răspunsul pe care domnul Stănchescu l-a primit de la Autoritatea Națională pentru Cetățenie, în 2013, exact de ziua păcălelilor, prin adresa nr. 3693/ANC. În această adresă, culmea ipocriziei și aberanței, specific românești, s-a menționat printre altele că ”în conformitate cu legea civilă română în vigoare, instituția noastră nu poate iniția procedura reacordării cetățeniei în acest caz, cererea reacordării cetățeniei române fiind o cerere personală”. Altfel spus, statul român vrea ca artistul Brâncuși să vină personal, din eternitate, să formuleze cererea pentru redobândirea cetățeniei române.

Și această enormitate de gândire contemporană survine unei alte monstruozități comisă în 1951. Redăm acum, în exclusivitate, un document oficial al Academiei Republicii Populare Române (R.P.R) din acea vreme. În procesul verbal al Academiei, Secțiunea de Știința Limbii, Literatură și Artă (așa se numea atunci), în ședința din 7 martie 1951, prezidată de ”tovarășul academician Mihail Sadoveanu”, se menționează cum crema oamenilor de cultură ai acestei nații s-au lepădat de Brâncuși pentru prima dată. ”Tov. Acad. Călinescu constată că Brâncuși nu poate fi considerat un creator în sculptură fiindcă nu se exprimă prin mijloacele esențiale și caracteristice acestei arte”, s-a consemnat în procesul verbal amintit. În aceași ședință a R.P.R, profesorul Graur a fost împotriva acceptării în Muzeul de Artă al R.P.R a operelor sculptorului Brâncuși, în jurul căruia ”s-au grupat antidemocrații din artă”.

De parcă statului român i-ar fi rușine cu valorile autohtone universale, casa în care s-a născut Constantin Brâncuși a fost lăsată în paragină, se află într-o stare avansată de degradare, existând pericolul prăbușirii și, astfel există și pericolul pierderii unui tezaur cu dimensiune de patrimoniu universal. Se pare că și în această situație statul român așteaptă ca titanul de la Hobița să-și ia o vacanță de la eternitate, să revină la Hobița, în județul Gorj și, reparându-și casa natală, să facă statului român un pustiu de bine.

64837_414787498611197_1443958268_n Deputatul Liliana Mincă a formulat o interpelare în acest sens, solicitând rezolvarea acestor probleme ale identității și recunoașterii valorilor românești. ”Recunoașterea cetățeniei române, repatrierea osemintelor lui Constantin Brâncuși și reabilitarea casei natale vor dimensiona în istoria conștiinței contemporane faptul că identitatea românească este reprezentată în istoria lumii cu onoare și noblețe, prin acest mare artist.  Propun tuturor colegilor parlamentari, indiferent de nuanța politică, să nu mai cerem marelui artist să revină din eternitate pentru a rezolva, în definitiv, o problemă care ține de identitatea noastră națională și să facem, în Parlament, primul pas prin adoptarea unui memorandum, sau prin implementarea oricărei alte proceduri în acest sens”, a declarat deputatul Liliana Mincă.