Mincă și PP-DD: bani pentru județ, anularea taxei TV, bani pentru nou...

Mincă și PP-DD: bani pentru județ, anularea taxei TV, bani pentru nou născuți

Activitatea deputatului botoșănean Liliana Mincă (PP-DD)  continuă să dea roade. Deși se află în opoziție, demersurile deputatului botoșănean nu rămân fără efecte. Perseverența, seriozitatea și respectarea angajamentelor față de electorat, intensa activitate din Camera Deputaților și din comisiile din care face parte confirmă, încă odată, că deputatul Liliana Mincă este vocea poporului în Parlament.

După interpelarea adresată domnului Liviu Nicolae Dragnea, Viceprim-ministru și Ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, deputatul Liliana Mincă a primit promisiunea că se vor aloca fonduri pentru o serie de investiții în comuna Manoleasa, județul Botoșani. În interpelarea sa, deputatul PP-DD Liliana Mincă solicitase alocarea de fonduri pentru realizarea sistemului de canalizare la Grădinița din Manoleasa și pentru stația de epurare și deversare din comuna Manoleasa. În cursul acestei săptămâni, Viceprim – ministrul Liviu Dragnea a răspuns solicitării deputatului botoșănean Liliana Mincă. În adresa transmisă de către Guvernul României, se precizează că ”Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a promovat o Ordonanță de Urgență privind implementarea unui program de dezvoltare a infrastructurii locale, aprobată în ședința Guvernului României din data de 10 aprilie 2013”. Potrivit răspunsului dat doamnei deputat Liliana Mincă, în cadrul Programului național de dezvoltare locală vor fi preluate atât obiectivele de investiții aflate în derulare, care au fost finanțate de la bugetul de stat în baza prevederilor H.G.nr. 577/1997, cât și proiecte de investiții noi.

Cu privire la activitatea parlamentară, vă mai comunicăm că doamna deputat Liliana Mincă a semnat propunerea legislativă inițiată de grupul parlamentar PP-DD privind modificarea Legii 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune. Această propunere legislativă vizează plata și colectarea taxei TV prin intermediul furnizorului de energie electrică. În expunerea de motive a propunerii legislative se precizează că există situații care demonstrează că taxa este injustă. Redăm aici doar două situații care justifică propunerea legislativă la care a subscris și deputatul Liliana Mincă:

  1. Obligativitatea de a achita taxa chiar dacă potențialul beneficiar recepționează posturile publice în urma încheierii unui abonament cu un operator de cablu. Astfel, aceștia plătesc dublu taxa Radio-tv, atât prin factura la curent, cât și prin contractul încheiat cu un distribuitor de programe. Menționăm că posturile publice se află pe lista ”must carry”, elaborată de CNA, pe care societăților de cablu sunt obligate să le retransmită.

 

  1. Obligativitatea de a achita taxa atât ca persoană fizică, cât și ca persoană juridică, în situația în care persoana fizică este unic asociat într-o societate comercială (persoană juridică) care are sediul social la aceeași adresă cu domiciliul acesteia

” TVR-ul și Radioul Public au ajuns 2 instituții de stat ale căror pierderi și datorii se încearcă a fi acoperite doar din banii cetățenilor, iar acest lucru nu mai poate continua. Situația financiară a SRR și SRTV este o consecință a managementului defectuos. O profesionalizare a activității și o politică de management coerentă ar putea reprezenta soluții mai viabile decât impunerea unor taxe cetățenilor și așa împovărați de numărul prea mare al acestora.  Totodată, apreciem că este injust ca cele două societăți să beneficieze de trei surse de finanțare, respectiv venituri din surse bugetare, venituri din contracte de publicitate și venituri din taxa radio-TV, în timp ce operatorii particulari reușesc să fie performanți atât din punct de vedere financiar căt și în ceea ce privește cota de piață, având ca unică sursă de finanțare veniturile realizate din difuzarea spot-urilor publicitare. De aceea, prin inițiativa legislativă pe care o supunem dezbaterii, propunem abrogarea textelor de lege care prevăd obligativitatea achitării acestui tip de taxe, măsură așteptată cu interes nu doar de cei cu venituri scăzute, dar în special de cei care văd în taxa radio-TV o măsură inechitabilă, fiind obligați să achite un serviciu care nu le satisface exigențele și care, conform Constituției, reprezintă un drept ce nu poate fi transformat într-o obligație”, se precizează în anexele la demersul legislativ inițiat de grupul PP-DD și semnat și de către deputatul Liliana  Mincă.

De asemenea, deputatul Liliana Mincă va susține Moțiunea simplă ”Scăpați industria energetică românească de norocul rău al conducerii bicefale Vosganian – Niță!”.

În plan legiferator, deputatul Liliana Mincă a mai semnat o serie de propuneri legislative de interes pentru publicul larg. Astfel, deputatul botoșănean PP-DD a semnat propunerea legislativă privind modificarea Legii 1/2011 prin care se solicită includerea obligatorie a orelor de educație pentru sănătate în toate nivelurile sistemului de învățământ preuniversitar. Propunerea legislativă cu care se împăuna la Botoșani deputatul PDL Raluca Turcan este un demers mai vechi al PP-DD, este semnat și de către deputatul Liliana Mincă și vizează acordarea elevilor a unui supliment alimentar sub formă de pachete alimentare sau masă caldă. Proiectul legislativ este semnat de către 18 deputați și senatori PP-DD și se află în dezbatere la Senat. Acordarea unui ajutor financiar pentru nou născuți, modificarea și completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, modificarea și completarea Legii 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxeși nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate, sunt alte demersuri legislative semnate de către deputatul botoșănean Liliana Mincă.