Modern Calor, mutantul care căpușează bugetul și orașul Botoșani

Modern Calor, mutantul care căpușează bugetul și orașul Botoșani

La 23 mai anul acesta, la Modern Calor SA Botoșani se va întruni adunarea Generală a Acționarilor (AGA). În cadrul acestei ședințe AGA vor fi supuse aprobării rezultatele economico-financiare ale societății de termoficare pentru anul 2012. Reporterii Informatorului de Botoșani și Suceava au văzut Raportul de gestiune nr. 8161/16.05.2013 al administratorilor firmei și pot acum confirma că Modern Calor este un mutant creat special pentru a căpușa bugetul local și peentru a face zile fripte consumatorilor. De altfel, vom demara începand cu aceste material, un serial privind utilitatea sau inutilitatea acestei firme în Botoșani, oferind în final soluții legale de renunțare la serviciile lor fie că vor, fie că nu vor.
Modern Calor SA Botoșani a fost înființată în baza Hotărârii AGA nr.4 din 115.03.2010, cu un capital social de 3.778.595 lei, împărțit în 1.511.438 acțiuni. Valoarea nominală a unei acțiuni la Modern Calor este de 2,50 lei. În realitate, Modern Calor s-a născut printr-o cezariană forțată, din fosta Termica. Nașterea s-a făcut fără complicații chirurgicale întrucât interesele unora aclamau, la nevoie, chiar și o naștere in vitro. Adică fără acordul explicit al tuturor părților implicate într-un astfel de proces…
Dar să purcedem etapizat, pas cu pas. Vom reda întâi cifrele din Raportul de gestiune, astfel cum au fost ele înștiințate membrilor AGA prin Convocarea nr. 6732/ 16.04.2013.
La finele anului 2012, cifra de afaceri netă a Modern Calor a fost de 37.106.136 lei. Din aceasta, 25.298.790 lei reprezintă venituri din vânzări energie termică, adică 68,18% din cifra de afaceri. Veniturile firmei din energie electrică au însumat 8.202.881 lei, adică 22,11% din cifra de afaceri netă. Modern Calor a mai obținut anul trecut venituri din vânzarea de certificate CO2 și prestări servicii în sumă de 3.604.465 lei, adică 9,71% din cifra de afaceri. Societatea are încheiate contracte de furnizare a energiei termice cu 124 de agenți economici și unități bugetare și are relații directe cu 12.492 de clienți (proprietari de apartamente și case). De asemenea, totalul cheltuielilor înregistrate anul trecut de către Modern Calor este de 38.955.926 lei. Cele mai mari cheltuieli ddin exploatare au fost înregistrate pentru cheltuieli materiale (76,48)% și cheltuielile de personal – 19,50%, adică 7.596.338 lei.
În cursul anului trecut, subvenția acordată de la bugetul local pentru energia termică livrată populației a fost în valoare de 15.609.257 lei cu TVA. În același timp, Modern Calor a achitat către bugetul local 1.675.389 lei reprezentând taxe, impozite, redevență, dividente și impozit pe profit. Practic aceste plăți efectuate de către Modern Calor SA reprezintă 10,73% din subvenția primită.
Mai frumos de atât nici că se poate. Cu siguranță orice român, orice întreprinzător și-ar dori o astfel de afacere în care statul, sau instituțiile care îi reprezintă pe contribuabili să îi dea subvenții de peste 100 de miliarde de lei vechi, iar el, antreprenorul, din suma asta să le dea înapoi a zecea parte cu titlu de impozite, taxe, redevențe. E drept că în cazul de față antreprenorul, unicul acționar este Consiliul Local al municipiului Botoșani și aici intrăm în altă sferă a mnagementului unor astfel de unități economice înființate de administrațiile publice în interes public. Cel puțin la nivel declarativ! (VA URMA)