Ruleta justiției poartă un bătrân pe drumuri

Ruleta justiției poartă un bătrân pe drumuri

0 689

S5004005Leapșa judecătorilor cu dreptatea unui botoșănean a ajuns în stadiu de batjocură instituționalizată. Bătrânului  Ioan Ungurean, cel  deposedat de regimul comunist de o casă și un teren din buricul târgului Botoșani, la sfârșitul anului trecut, i-a fost jucată dreptatea, din nou, la ruleta de familie a unor judecători botoșăneni. Prin sentința civilă nr. 925R/1.10.2013, în Dosarul 9972/193/2011 al Tribunalului Botoșani, lui Ioan Ungurean i-a fost respinsă cererea de despăgubiri. Foarte interesant este că recursul a fost judecat de către un compet de judecată necompetent, prin încălcarea unor prevederi din Convenția Europeană a Drepturior Omului. Altfel spus, judecătoarea Maria Dicu, cea care a respins recursul bătrânului, ar fi trebuit să se abțină de la judecarea cauzei deoarece soțul acesteia, judecătorul Aurel  Liviu Dicu se pronunțase anterior în aceeași speță, prin sentința civiă 1512/30.10.2008. Culmea este că prin sentința soțului judecător bătrânului petiționar i s-a admis în parte contestația formulată a egea 10/2001, dar i-a respins cererea de acordare a despăgubirilor pentru terenul de 2884 mp, aferent fostei cădiri deținute de Ioan Ungurean. Prin urmare, pe bună dreptate, botoșăneanul Ungurean a formulat  contestație în anulare și desființarea deciziei dată de judecătoarea Maria Dicu. De asemenea, bătrânul a mai solicitat rejudecarea recursului de un complet de judecată competent. Mâine, 27 februarie 2014, dreptatea lui Ioan Ungurean va fi din nou la cheremul judecătorilor. Rămâne de văzut care va fi de această dată soluția magistraților.

Ioan Ungurean din Botoșani a cumpărat în 1986 o casă și un teren, iar actualii urmași ai vechiului regim joacă  leapșa cu dreptatea omului. Pe locul casei și terenului cumpărate de familia Ungurean  se află acum un teren de joacă și blocuri. Instanțele de judecată i-au recunoscut dreptul de proprietate asupra casei și terenului cumpărate cu aproape 30 de ani în urmă, dar o serie de judecători suferind de miopie refuză să vadă dovezile clare privitoare la drepturile asupra terenului pe care acum copiii urbei se dau în balansoare. Bătrânul are toate motivele să creadă că la mijloc sunt interese obscure vecine cu corupția justiției, cu atât mai mult cu cât, după cum spune el, ginerele celui care i-a vândut casa și terenul în cauză a avut o funcție înaltă pe la Tribunalul Suceava. Iar dacă instituțiile statului s-au ferit să îi reconstituie dreptul de proprietate pe teren, în baza unor interpretări eronate ale legilor, interesant este cum au aprobat construirea unui spațiu comercial pe același teren.

Pentru casa și terenul de 2884 mp, cumpărate în 1986, Ioan Ungurean a plătit  95.000 de lei. Pe atunci erau bani frumoși, în condițiile în care o Dacie costa circa 70.000 de lei. La vremea respectivă, era în vigoare Legea 58/1974 care nu permitea înstrăinarea terenurilor prin acte autentice.  Din această cauză, la cumpărarea imobilelor, între Ioan Ungurean și vânzătorul  Ștefan Dumitriu a existat o convenție nescrisă prin care botoșăneanul primea în prețul oferit și terenul aferent. Cu toate acestea, pentru că așa cerea legea de atunci, în contractul de vânzare / cumpărare nr. 3652 din 31 mai 1986 s-a menționat că terenul a trecut în proprietatea statului, dar vecinătățile proprietății vândute lui Ioan Ungurean au fost lăsate neschimbate, fapt care demonstrează convenția tacită de vânzare și a terenului. Mai mult chiar, terenul în cauză, situat atunci pe strada Stejari nr.2, actualmente Calea Națională (vizavi de Biserica Sf. Ioan), a fost stăpânit de către Ioan Ungurean în anii ce au urmat și a fost chiar declarat în rolul fiscal al botoșăneanului, așa cum rezultă din certificatul nr. 5231/1990 emis de Primăria Municipiului Botoșani.  Ungurean  a stăpânit casa și terenul, plătind impozitul până la demolare, în 1989, când au fost preluate de stat în baza Decretului de expropiere 394/1998, în vederea construirii actualului cartier de blocuri. Lega 58/1974 a fost abrogată prin Decretul lege nr.1 din 26 decembrie 1989, dar Ioan Ungurean a fost purtat pe drumuri de atunci și până acum. Acesta a solicitat acordarea măsurilor reparatorii, în condițiile Legii 10/2001, pentru imobilele preluate abuziv, dar despăgubirile nu au fost juste. Adică i se recunoaște dreptul la despăgubiri pentru casă (68.832 lei), dar nu și pentru teren. Au urmat procesele prin care Ioan Ungurean a chemat în judecată pe urmașii vânzătorului, Fătu Gabriela, Georgeta Dumitriu și Gabriela Scutaru, pentru ca pe baza probelor administrate să se constate că familia Ungurean a dobândit în proprietate și terenul de 2884 mp și că a plătit pentru aceasta. Cu atât mai mult cu cât urmașii vânzătorului Ștefan Dumitriu s-au opus în instanță reconstituirii dreptului de proprietate dobândit de Ioan Ungurean, chiar dacă urmașii defunctului Dumitriu nu au formulat niciodată vreo notificare privind vreun drept al lor asupra imobilelor. Instanța de fond i-a încălcat dreptul la un proces echitabil și a apreciat greșit probele administrate în cauză sau a ignorat fără motiv o serie de documente elocvente. Instanța care a preferat să judece după practici învechite, a omis chiar și prevederile 1.4.C din Legea 58/1974, de care s-a prevalat, care spunea că”terenurile din intravilan pot fi dobândite numai prin moștenire legală, iar în caz de înstrăinare a construcțiilor, terenul aferent acestora trecea în proprietatea statului cu plata unei despăgubiri”.  Altfel spus, coroborat cu legislația actuală, Ioan Ungurean este îndreptățit să primească despăgubiri pentru terenul în cauză, sau un alt imobil situat în altă parte. Ceea ce nu s-a întâmplat. Doar că, prin Dispoziția nr. 6113/2007 emisă de Primăria Botoșani, s-a dispus restituirea în natură, prin compensare ca echivalent pentru casa din Stejari nr.2, a unui imobil situat în strada I.C.Brătianu nr.94. Ungurean nu a beneficiat de măsuri reparatorii și pentru teren. Pe timpul judecății nu s-a ținut cont nici de expertiza extrajudiciară efectuată și care delimita clar drepturile botoșăneanului Ungurean și arăta matematic modul în care Ungureanu a plătit și terenul în discuție. Acum, procesul s-a mutat la altă instanță și botoșăneanul are toate motivele să spere la o soluționare corectă. Urmarea firească a acestui proces ar fi ca Ioan Ungurean să primească în schimb locuințele cerute la Legea 10 sau acordarea de despăgubiri bănești potrivit expertizei făcute.

Favorabile ar trebui să îi fie și hotărârile și deciziile unor instanțe care au admis cererile lui Ioan Ungurean în 2004 și 2006. Vom urmări soluționarea cauzei și vom reveni cu detalii.