Seful APDRP a avut intalnire in Cipru

Seful APDRP a avut intalnire in Cipru

În perioada 12 – 13 septembrie 2012, directorul general al Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), George TURTOI, a participat la cea de-a 32-a Conferință a directorilor agențiilor de plăți și organismelor coordonatoare din Statele Membre. Aceste conferințe se desfășoară bi-anual și sunt organizate în Statele Membre care dețin președinția Uniunii Europene, la acel moment. Astfel, evenimentul din această toamnă a avut loc în orașul Pafos, din Cipru.

La aceste întâlniri sunt invitați, de asemenea, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Curții Auditorilor Europeni, cu atribuții în gestionarea Fondului European pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondului  European de Garantare Agricolă (FEGA), pentru finanțarea Politicii Agricole Comune (PAC).

”Este un eveniment foarte important pentru schimbul de experiență la nivel european asupra problemelor cu care se confruntă agențiile de plăți, dar și pentru validarea unor bune practici care să asigure o utilizare judicioasă a fondurilor europene. Nu în ultimul rând este o ocazie foarte bună pentru un dialog cu instituțiile Uniunii Europene, printre care și Curtea Auditorilor Europeni sau Oficiul European de Luptă Antifraudă(OLAF). Discuțiile s-au concentrat mai ales pe viitoare programare a fondurilor și implicațiile ce decurg pentru agențiile de plăți ”, a declarat George Turtoi, directorul general al APDRP.