Șeful păpușarilor și consilierii muppets

Șeful păpușarilor și consilierii muppets

0 844

Floricel aIONITOAEI teatrul Vasilache consiliul local botosaniFostul director al Teatrului Vasilache, Florin Aionițoaei nu a părăsit cariera profesională. Deși acuzat de diverse matrapazlâcuri încă neprobate, acesta își continuă cariera. Doar că a schimbat scena Teatrului Vasilache cu cea a Consiliului Local Botoșani. Joi, 21 aprilie 2016, a avut o reprezentație șnur (marca Floricel), în sala de ședințe a CL Botoșani. Piesa cenzurată ”Hoții strigă hoțul!” nu a fost urmată, cum era firesc, de aplauze. Sau de intervenții, fie ele și de tip recenzii.  Atât primarul, viceprimarii, cât și consilierii locali, cu conștiințe divers colorate politic, au rămas muți. Precum păpușile muppets atunci când păpușarul ia o pauză. Nicio grimasă, nicio reacție, de uimire, de oripilare, de surprindere, de solidaritate, de revoltă sau susținere, nu a fost schițată. Nici schițată, nici creionată, nici intenționată. Fostul manager Aionițoaei a vorbit ca la pereți consilierilor muppets. Nici spovedania de tip înștiințare că fostul manager de la Vasilache i-a acționat în instanță, penal, pe primar și secretar nu a stârnit măcar grimase de prefăcut interes pentru ce prezenta Floricel la pupitrul de la care toți cei de față au jurat, cu mâna pe Biblie, Constituție și Conștiință că vor face tot ce le stă în putință pentru binele comunității.

”Ieri (n.r.: joi, 21 aprilie) am informat Consiliul Local Botoșani despre faptul că primarul Portariuc și secretarul Apostu s-au subrogat în mai multe rânduri atribuțiilor Consiliului Local. Nimeni n-a schițat nici un gând! Am mai spus eu ieri, că niște consilieri locali: Simion Aura, Ursuleanu, și Andrei au utilizat însemnele Municipiului Botoșani și au redactat documente. Nimeni nu s-a gândit că acele documente reprezintă un fals și un abuz. După reacțiile generate, astfel de acțiuni, la nivelul politicienilor locali par obișnuințe. Am lăsat să se înțeleagă faptul că, joaca primarului cu suspendarea, a produs un Consiliului Local un  prejudiciu  de Floricel Aionitoaei consilierii muppets botosani consiliul localaproximativ 2 000 000 lei. Nimeni nu a întrebat și nu s-a întrebat ce se putea face cu banii aceștia. Am arătat ieri că din mulțimea de acuzații mincinoase  și inventate, transmise în spațiul public și pentru a căror transmitere primăria a plătit bani grei,  procurorul m-a declarat suspect pentru ”conflict de interese” pentru faptul că în anul 2011, am scris  un proiect, prin care am prezentat, gratuit  spectacole în fața a peste 1500 copii din județ. Am lămurit că eu nu am fost plătit pentru munca asta. Consștiința consilierilor a rămas nesimțitoare”, a susținut Floricel Aionițoaei, ulterior, rămas perplex de atitudinea consilierilor muppets.

Iată intervenția sa, integral, în Consiliul Marionetelor politice.

Onorat consiliu

Am ales această cale de a mă adresa autorității deliberative  a municipiului Botoșani, în calitatea sa de autoritate contractantă în contractul de management înregistrat la UAT Municipiul Botoșani nr. 8755/31.03.2014 dispus prin HCL Botoșani nr. 66/2014, întrucât adresele nr. 1567/09.01.2015, și  nr. 238/18.03.2016 adresate Consiliului Local  nu v-au fost prezentate.

Așadar, informez Consiliul Local al Municipiului Botoșani, despre faptul că managerul teatrului Vasilache numit prin  HCL Botoșani nr. 66/2014 a fost suspendat, fără informarea și acordul consiliului, prin ”Dispoziția primarului nr. 4469/09.12.2014 – motivat de formularea unei plângeri penale”. Această plângere a utilizat însemnele Municipiului Botoșani și a fot semnată, în nume propriu,  de către consilierii: Simion Aura și Gheorghe Ursuleanu și viceprimarul Andrei Cosmin Ionuț.

În conformitatea cu art. 25. al. 1, din contractul de management, pe principiul identității de rațiune,  doar autoritatea care m-a numit putea să mă suspende din funcție.  Aceasta se putea face doar în urma formulării de către autoritate- Consiliul Local, a unei plângeri penale.

Consiliul Local al Municipiului Botoșani nu a formulat plângere penală și nu a hotărât suspendarea mea din funcția de manager al Teatrului ”Vasilache”.  Așadar un terț, primarul Portariuc Ovidiu Iulian și secretarul primăriei Apostu Ioan, fără o hotărâre a Consiliului Local, au subrogat atribuțiile acestuia și au dispus întreruperea unui contract încheiat între Consiliul Local și subsemnatul.

Ordonanța procurorului din 15.01.2016, reține în sarcina mea doar fapta  ”Conflict de interese” pentru o acțiune presupus a fi săvârșită în anul 2011- derularea proiectului ”Caravana Vasilache” ed. I, proiect finanțat de către Consiliul Local Botoșani.

Așadar, conform art. 25, al. 1 din contract, suspendarea se poate dispune doar pentru fapte săvârșite în prezentul contract.

În dorința de a se aplica prevederile din Legea 554/2004 art. 16, al. 1, care indică faptul că în cazul producerii unui prejudiciu că,persoana fizică care a luat decizia răspunde în solidar cu autoritatea publică respectivă, solicit consiliului:

analizarea oportunității menținerii sau respingerii de către acesta a ”Dispoziției  primarului” de suspendare,  nr. 4469/09.12.2014 – ”motivat de formularea unei plângeri penale” și emiterea unei hotărâri în acest sens.

Adaug faptul că am depus o plângere penală pentru abuz în funcție pe numele Portariuc Ovidiu Iulian și Apostu Ioan.

De asemenea, există pe rolul parchetului o cercetare privind fapta de șantaj și cumpărare de influență. În acest sens, adaug doar faptul că în anul 2014, au fost făcute plăți, sub formă de ”contracte de publicitate”, doar către o publicație din municipiu  de către UAT Municipiul Botoșani și societăți subordonate: SC Eltrans Serv SA, Modern Calor SA în valoare totală de 49 500 lei ;

Notă:

În cadrul cercetării conflictului de interese, am arătat că nu am fost remunerat, teatrul nu a fost prejudiciat în nici un fel, autoritatea contractantă nu a avut prejudicii, proiectul atingând obiectivele indicate în cererea de finanțare. De asemenea am arătat faptul că nu puteam fi în situația de conflict de interese indicată în Codul Penal și invocat în plângerea penală citată, întrucât participarea mea  în acel proiect respecta prevederile Legii 350/2005, prevederi preluate de către HCL Botoșani nr. 57/2010. Am arătat că, la data redactării acelui proiect am semnat  Anexa 5 din Cererea de finanțare, care definea tocmai conflictul de interese și a cărui termeni sunt diferiți de cei din  codul penal, eu respectând întocmai acele prevederi.

Manager,

Aionițoaei Floricel-Vasile

Șeful păpușarilor și consilierii muppets