ȘOC Un primar a început campania electorală la DNA Vezi cine și...

ȘOC Un primar a început campania electorală la DNA Vezi cine și unde

Marian Luchian Hlipiceni primarul DNAuluiMarian Luchian, primarul comunei Hlipiceni din județul Botoșani, și-a început campania electorală la DNA Suceava unde a fost să dea cu subsemnatul pentru un denunț. Intrat în Primărie pe ușa din față, la alegeri, pe listele PNG, primarului Luchian i-a plăcut promenada politică. A oscilat între PNG, PDL, PNL și a devenit soluția PSD puțin înainte de alegerile din acest an. Se pare că din Primărie va ieși tot pe ușa din față, dar escortat de comisarii DNA. În urmă cu circa două săptămâni a fost chemat să dea declarații într-un dosar care-l viza pe el și administrația publică de pe timpul mandatelor sale. Deocamdată a scăpat ca prin urechile acului. Și asta doar pentru simplu fapt că cel care a formulat denunțul  a semnat cu alt nume, de frica repercursiunilor. Ori se știe că DNA instrumentează doar plângeri și sesizări care întrunesc toate condițiile de formă și fond privind un denunț. Ceea ce nu spune Luchianeste că la DNA Suceava mai sunt cel puțin două denunțuri, formulate de cetățenii din comună, pe numele actualului primar și candidat Marian Luchian. Din sursele noastre știm sigur că celelalte denunțuri sunt corect semnate și documentate. Mai știm că edilul în funcție va lăsa viitorului primar și o situație financiară delicată a comunei. Și asta dacă e să luăm în calcul doar ce spune Curtea de Conturi.

La controlul Curții Constituționale a României, efectuat în 2011, s-au constatat mai multe prejudicii cauzate în 2010. Astfel, comuna Hlipiceni nu a organizat serviciul public de alimentare cu apă conform dispoziţiilor legale, nu a urmărit încasarea taxelor speciale de la beneficiarii serviciului şi, în consecinţă, nu a acoperit cheltuielile cu organizarea, funcţionarea şi întreţinerea serviciului din taxele speciale încasate, astfel că a plătit din bugetul local, în mod nelegal, cheltuieli aferente serviciului în sumă de 10.400 lei, care trebuie recuperate. De asemenea, documentele justificative referitoare la executarea serviciilor de pază contractate cu operatori economici nu reflectă realitatea şi, ca urmare, din bugetul comunei Hlipiceni au fost efectuate plăţi nelegale. Comuna Hlipiceni a efectuat nelegal cheltuieli de personal în sumă de 39.190 lei pentru remunerarea activităţii corespunzătoare a două posturi de viceprimar în perioada 15 iulie 2009 – 29 august 2010, întrucât, în temeiul art. 57 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, comunele au câte un primar şi un viceprimar, aleşi în condiţiile legii. Situaţia a fost cauzată de faptul că hotărârea adoptată la 14.07.2009 prin care consiliul local „constată încetarea înainte de termen a funcţiei de viceprimar, drept urmare postul de viceprimar devine vacant”, pusă în executare prin alegerea altui viceprimar, s-a dovedit a fi ilegală. Această hotărâre a consiliului local a fost anulată de instanţa judecătorească, iar comuna a fost obligată la plata drepturilor băneşti pe care viceprimarul schimbat nelegal din funcţie le-ar fi încasat dacă ar fi rămas în continuare în funcţiile deţinute. În consecinţă, prin adoptarea şi executarea unei hotărâri nelegale, comuna a fost prejudiciată.

La controlul CCR din 2014 s-a constatat că, în 2013 au existat mai multe abateri și, evident, prejudicii. Nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă la data de 31.12.2012, respectiv la 31.12.2013 toate datoriile către furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv sumele restante provenind din obligaţii de plată facturate dar neînregistrate 107,8  mii lei (din care 11 mii lei la Școala Gimnazială ”Dan Iordăchescu” Hlipiceni).  Au fost efectuate cheltuieli nelegale reprezentând achiziţie produse de balastieră pentru care entitatea nu deţine documentele legale care să certifice exactitatea cantităţilor înscrise în documentele justificative care au stat la baza plăţilor effectuate – valoare 10,5 mii lei. S-au efectuat plăți către GAL pentru care unitatea nu deținea documente justificative – 20 mii lei. S-au efectuat plăţi nelegale – 4 mii lei,  către un prestator de servicii, peste nivelul obligaţiilor de plată rezultate din oferta furnizorului la obiectivul de investiții Școala Gimnazială ”Dan Iordăchescu” Hlipiceni. Salariile plătitie angajaților Primăriei sau personalului cu funcții de demnitate publică au fost cu 39 mii lei peste limitele prevăzute de lege. Vom reveni cu detalii după spovedania DNA-ului din celelalte denunțuri.

ȘOC Un primar a început campania electorală la DNA Vezi cine și unde