Spiritul reîntregirii țării a unit curcubeul politic la Gorbănești

Spiritul reîntregirii țării a unit curcubeul politic la Gorbănești

Spiritul reîntregirii țării a unit curcubeul politic la Gorbănești

Joi, 29 martie 2018, la Gorbănești, județul Botoșani, în ședința solemnă a Consiliului Local a avut loc o dublă Unire. Într-o atmosferă emoțională, a fost citită și semnată Declarația de Unire cu Republica Moldova. Dar, în același timp, oricine ar fi putut observa că momentul, conștiința importanței actului istoric înfăptuit împreună, i-a reunit și pe consilierii locali, indiferent de culoarea politică. Dacă ani la rând au fost animați de patimi politice proprii sau dictate de partidele sau interesele la care au aderat, joi, pentru prima dată de când ființează actualul Consiliu Local, toți reprezentanții comunei păreau să fie frați în cuget și simțire. Performanța aparține consilierului local Dan Constantinică, cel care a avut și inițiativa adoptării și semnării declarației de unire cu Moldova. Printr-o prestație pentru care l-ar fi invidiat și cel mai bun orator din țară, cu o intonație impecabilă, inginerul Dan Constantinică, consilier local a citit declarația primită cu inimile și mințile deschise de toți colegii, pesediști, liberali sau de culori politice …intermediare. ”Marea Unire a românilor de la 1918 reprezintă apogeul unei istorii milenare, este momentul de intrare a României în concertul marilor națiuni europene moderne. Centenarul Marii Uniri, din acest an, devine astfel suportul pentru conștientizarea eforturilor, sacrificiilor și talentului pus la temelia construcției naționale, de către cetățenii României. La 27 martie 1918 – Sfatul Ţării Republicii Democratice Moldoveneşti declara: Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu mama sa România.”, am încheiat citatul. La 28 noiembrie 1918 – Congresul general al Bucovinei, întrunit la Cernăuţi a votat unirea necondiţionată a acestei provincii cu patria mamă. La 1 decembrie 1918- România îşi reîntregeşte graniţele istorice. Noi, consilierii locali, reprezentanți ai locuitorilor comunei Gorbănești, din județul Botoșani, reuniți astăzi, în ședință ordinară,

Animați de idealul unității naționale transpus în faptă de înaintașii noștri în anul de grație 1918 prin făurirea României întregite;

Atașați principiilor de solidaritate și unitate românească;

Conștienți de necesitatea redeșteptării conștiinței naționale și a refacerii unității politice a națiunii române;

Călăuziți de exemplul tuturor generațiilor de români care s-au sacrificat pentru afirmarea și consolidarea națiunii române;

Înțelegând faptul că Marea Unire reprezintă pentru toți românii, oriunde s-ar afla, un moment de referință și un reper pentru devenirea națiunii române;

Determinați să ne conjugăm eforturile pentru marcarea cu demnitatea cuvenită a Centenarului Marii Uniri;

Convinși că împlinirea destinului istoric al Basarabiei se poate realiza doar prin intensificarea și coagularea eforturilor de apropiere și reintegrare a ei în spațiul național firesc din care a fost smulsă;

Am decis să adoptăm și să semnăm actul de solidarizare cu toate administrațiile publice de pe teritoriul României și Republicii Moldova, Declarația de unire”, au fost cuvintele cu care Dan Constantinică a strârnit un ropot de aplauze și bucuria întregului Consiliu Local.

Atât secretarul comunei, Vasile Boghian, cât și edilul comunei, Gică Iliescu, au convenit ca un document de o asemenea importanță istorică pentru localitatea Gorbănești să fie înrămat și așezat la loc de cinste în sala de ședințe a Primăriei. Pentru eternitate.

Spiritul reîntregirii țării a unit curcubeul politic la Gorbănești